Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok 

 

Naše výrobky pre Vás vyrábame zčerstvých surovín a smaximálnym dôrazom na kvalitu, správny technologický postup ich spracovania askladovania. Ak budete aj napriek tomu nespokojný s kvalitou tovaru, alebo jeho doručenia, môžete podať podnet, alebo reklamáciu. V odôvodnených prípadoch Vám následne bude poskytnutá kompenzácia. 

 

Reklamácie prijímame telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 na tel.č.: +421 948 085 522, emailom naeshop@lacaramela.sk, alebo na prevádzke počas otváracej doby – pracovné dni včase od 16.00 do 18.00. 

 

Tovar je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Pre uznanie reklamácie je kupujúci povinný uviesť dôvod reklamácie a zároveň vyhotoviť fotodokumentáciu, z ktorej je dôvod reklamácie zrejmý. 

Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava – výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná forma kompenzácie. 

 

Pri vrátení peňazí je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platbu do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie.